املاک هفت چشمه جابان

آدرس: تهران، دماوند، جابان، جنب رستوران صدف، املاک هفت چشمه | اسحق شاه محمدی ۰۹۱۲۲۱۶۱۷۶۳

جابان – خرید باغ سیب

قطعه باغی دارای درختان سیب در شهر جابان دماوند با خاک مناسب در ۱۰ هکتار زمین به فروش می رسد.

برای مشاوره خرید در شهر دماوند جابان می توانید با املاک هفت چشمه جابان در تماس باشید.

همین حالا با شماره تماس ۰۹۱۲۲۱۶۱۷۶۳، تماس بگیرید.

جابان – خرید زمین کوهپایه ای

قطعه زمینی در کوهپایه ی شهر جابان دماوند به همراه سند با کاربری مسکونی به فروش می رسد؛ این ملک آماده ی ساخت ویلای چندطبقه با ویوی عالی می باشد.

برای مشاوره خرید در شهر دماوند جابان می توانید با املاک هفت چشمه جابان در تماس باشید.

همین حالا با شماره تماس ۰۹۱۲۲۱۶۱۷۶۳، تماس بگیرید.

جابان – خرید زمین برای ساخت

قطعه زمینی ۵۰۰ متری برای ساخت در مرکز شهر جابان دماوند قابل ارائه برای فروش می باشد.

برای مشاوره خرید در شهر دماوند جابان می توانید با املاک هفت چشمه جابان در تماس باشید.

همین حالا با شماره تماس ۰۹۱۲۲۱۶۱۷۶۳، تماس بگیرید.

خرید زمین کشاورزی جابان دماوند

قطعه زمینی کشاورزی در شهر جابان دماوند به همراه آب کشاوری چاه برای آبیاری به فروش می رسد.

برای مشاوره خرید در شهر دماوند جابان می توانید با املاک هفت چشمه جابان در تماس باشید.

همین حالا با شماره تماس ۰۹۱۲۲۱۶۱۷۶۳، تماس بگیرید.

جابان – خرید زمین و ملک

قطعه زمینی در شهر جابان دماوند برای سرمایه گذاری و حفظ سرمایه قابل واگذاری و ارائه می باشد.

برای مشاوره خرید در شهر دماوند جابان می توانید با املاک هفت چشمه جابان در تماس باشید.

همین حالا با شماره تماس ۰۹۱۲۲۱۶۱۷۶۳، تماس بگیرید.

جابان – خرید زمین دیوار شده

قطعه زمینی دیوار شده در شهر جابان دماوند به همراه سند تک برگ شخصی از فروشنده ی واقعی به خریدار دست اول واگذار می شود.

برای مشاوره خرید در شهر دماوند جابان می توانید با املاک هفت چشمه جابان در تماس باشید.

همین حالا با شماره تماس ۰۹۱۲۲۱۶۱۷۶۳، تماس بگیرید.